Terapia rodzin

Systemowa terapia rodziny polega na spotkaniach wszystkich członków rodziny z terapeutką.
Terapeutka pomaga całej rodzinie zrozumieć i rozwiązać problem. W związku z czym uwaga terapeuty skoncentrowana jest na wszystkich uczestnikach spotkania.
Spotkania trwają 50 minut, z częstotliwością co 2 tygodnie.

Pomagam rodzinom:
 • przeżywającym kryzys życiowy, np. śmierć kogoś bliskiego
 • z trudnościami we wzajemnych kontaktach, w których panuje napięcia, łatwo o wybuchy kłótni
 • przeżywającymi chorobę jednego z członków rodziny, np. anoreksja, choroba nowotworowa
 • zagrożonym separacją lub rozwodem
 • po rozwodzie, jeśli trudno poradzić sobie z zaistniałymi zmianami
 • martwiącym się zachowaniem dziecka, np. odmową jedzenia lub nadmiernym objadaniem się, tnieciem się, wyrywaniem włosów
 • doświadczających trudności wychowawczych, np. dziecko ucieka z domu wagaruje lub zaniedbuje naukę
 • zagrożonych utracą kontaktu z dzieckiem
 • chcącym pracować nad poprawą wzajemnych relacji

Terapia par

Spotkania przeznaczone dla małżeństw i par, które przeżywają kryzys w związku bądź chcą poprawić jakość wzajemnych relacji.
Spotkania odbywają się co 1 lub 2 tygodnie. Sesja terapeutyczna trwa 50 minut.

Pomagam parom:
 • doświadczającym kryzysu w związku
 • z trudnościami w komunikacji
 • niemogącym poradzić sobie z narastającymi konfliktami, kłótniami, agresją
 • z doświadczeniami przemocy
 • które przeżyły stratę
 • zmagającym się z problemem niepłodności
 • z doświadczeniem zdrady
 • zagrożonych separacją lub rozwodem
 • zmagającym się z chorobą somatyczną bądź psychiczną
 • z problemami seksualnymi

Terapia indywidualna
Metoda leczenia

Psychoterapia psychodynamiczna kieruje się kilkoma zasadami. Uważa się, że znaczna część życia umysłowego jest nieświadoma, a doświadczenia z dzieciństwa wraz z czynnikami genetycznymi kształtują osobę dorosłą, że objawy i zachowania mają wiele funkcji i są zdeterminowane przez złożone i często nieświadome siły, a terapeuta psychodynamiczny pomaga pacjentowi osiągnąć uczucie autentyczności i wyjątkowości.

Oferta

Pomoc terapeutyczna skierowana jest do osób dorosłych doświadczających problemów w życiu. Celem jest uświadomienie natury swoich problemów, dzięki czemu osoba lepiej będzie rozumiała powody swoich zachowań i przeżyć. To z kolei przełoży się na zmianę sposobu funkcjonowania.
Sesje terapeutyczne odbywają się od 2 do 4 razy w tygodniu i trwają po 50 minut.

Pomagam osobom:
 • zmagającym się z lękiem
 • depresją
 • nerwicą
 • z zaburzeniami osobowości
 • mającym traumatyczne doświadczenia
 • przeżywającym uporczywy stres
 • cierpiącym na zaburzenia odżywiania
 • zaburzenia psychosomatyczne
 • zagubionym, z poczuciem braku sensu życia
 • nie radzącym sobie z emocjami
 • doświadczającym kryzysów życiowych
 • mającym kłopoty w relacjach z innymi ludźmi
 • mającym trudności w wejściu lub utrzymaniu satysfakcjonujących związków

Szkolenia i warsztaty – oferta dla firm i instytucji

Prowadzę działalność dydaktyczną, w skład której wchodzą szkolenia i warsztaty adresowane do różnych grup odbiorców. Posiadam własne materiały szkoleniowe oraz sprzęt multimedialny.

Tematyka szkoleń
 • warsztaty integracyjne
 • radzenie sobie ze stresem
 • zarzadzanie czasem
 • nabywanie umiejętności komunikacyjnych
 • budowanie własnej samooceny
 • przemoc, alkoholizm, kryzys – sposoby rozpoznawania i radzenia sobie z nimi
 • strata - jak sobie z nią radzić
 • komunikacja pacjent-personel medyczny
 • twórcze rozwiązywanie problemów
 • szkoła dla rodziców
 • interwencja kryzysowa

Cennik
 • Terapia indywidualna 140 PLN (50 minut)
 • Terapia par 180 PLN (50 minut)
 • Terapia rodzin 180 PLN (50 minut)
Web Development: Metamorphosis Design